Ang wika ay nagiging wikang pambansa kapag ito ay itinalaga ng batas

Ang wika ay nagiging wikang pambansa kapag ito ay itinalaga ng batas

Ang wika ay nagiging wikang pambansa kapag ito ay itinalaga ng batas. Ang unang wika na naitalagang wikang pambansa ay Tagalog at ito ay dahil kay dating Pangulong Quezon na naniwala na dapat magkaroon ng iisang wika na magbubuklod sa bansa na may iba’t ibang kultura, lahi, at wika. Naitatag ito dahil sa Kautusang Tagapagpaganap noong 1937. Pinalitan ito noong panahn ni dating Pangulong Garcia ng Pilipino upang maging mas malawak ang saklaw nito dahil nagreklamo ang mga Cebuano. Muling napalitan ito ng Filipino nong panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino at ginawang F ang P na isang simbolismo na tatanggapin ang mga ambag ng iba’t ibang bansa.

x

Hi!
I'm Alfred!

We can help in obtaining an essay which suits your individual requirements. What do you think?

Check it out